INICI

La Fundació IBAM, propietària de la Residència Mont Blanc de Manresa, és conscient de que el perfil de les persones grans del nostre entorn ha experimentant un canvi important en els últims anys: ni les característiques, ni les necessitats, ni les expectatives de les persones grans són ara com ara els mateixos que fa un temps. Per això cal  anar adaptant els seus recursos a les necessitats canviants d’aquest col·lectiu, cada vegada més nombrós en la nostra societat.

Per una banda, per les persones grans que tenen un grau important de dependència disposem d’una residència geriàtrica que ofereix un alt grau d’atenció continuada amb el suport d’uns professionals ben formats. Per altra banda, les persones que necessiten de suports esporàdics o continuats de poca durada tenen la possibilitat de disposar del S.A.D. (Servei d’Atenció Domiciliària). Però queda un important col·lectiu de persones grans, encara capaces de viure independents però que necessiten serveis continuats.

I com a resposta a aquestes noves necessitats d’aquest col·lectiu, calen altres alternatives d’allotjament per a persones grans amb necessitats socials, però amb nivells d’autonomia personal importants. Aquestes necessitats són satisfetes amb els “Habitatges per a la gent gran amb serveis”.

Conscients d’això, la Fundació IBAM engega un projecte de construcció d’habitatges per a la gent gran amb serveis que posa a disposició dels habitants de Manresa i el Bages.

Amb aquest projecte, la Fundació IBAM disposarà de tots els serveis per a la gent gran i que s’adapten a cada necessitat:

  • Residència Assistida
  • Llar Residència
  • Centre de Dia
  • S.A.D. (Servei d’Atenció Domiciliària)
  • Menjador Social
  • Habitatges per a la gent gran amb serveis
Model de l’habitatge per una o dues persones
Aquest plànol reflecteix on serà l’edifici dels habitatges (carrer Sant Salvador cantonada carrer Hospital) i la gran plaça fins al carrer Alta Puigterrà.